В курсі розглянуті питання дослідження чутливості систем управління енергетикой України до несанкційованого впливу у реальному часі, що викликаються технологічними причинами.

Курс представлен у вигляді інструкції для самостійного створення ДК

Курс призначений для створення штатних та протиаварійних тренувань (ПТ):

  • оперативно-диспетчерського персоналу районів електричних мереж (РЕМ);
  • ВРП електростанцій;
  • підстанцій (ПС) всіх рівнів напруги;
  • електроенергетичних систем (ЕС).

У цьому курсі розглядаються методи оптимізації режимів роботи об'єднаної електроенергетичної системи (ОЕС) України в темпі процесу (реальному часі), а саме:

  • стисла характеристика об'єкту дослідження та формулювання задачі дослідження методів оптимізації;
  • вибір постановки задачі багатофакторної оптимізації;
  • управління напругою і реактивною потужністю в АСДУ в темпі процесу;
  • оптимизация ведення режимів роботи основної мережі по напрузі, коефіцієнтам трансформації і реактивної потужності;
  • методика, алгоритм і програмна реалізація оперативної оптимізації режиму по реактивній потужності.