Новини сайту

There are no discussion topics yet in this forum

Available courses

У цьому курсі детально розглядаються питання організації і проведення ПТ з використанням ПОРТ.

Основна мета курсу:

- забезпечення ефективної підтримки і розвиток навичок ліквідації аварійних ситуацій і порушень в роботі електроенергетичного устаткування підстанцій;

-  проведення навчання і тренажу оперативного персоналу за тематикою оперативних перемикань і ліквідації аварій з урахуванням існуючої ієрархії управління;

-  створення і проведення учбових і контрольних протиаварійних тренувань оперативного персоналу з автоматичним оформленням результатів у відповідних журналах і протоколах;

-  формування і підтримка у оперативно-диспетчерського персоналу ОЕС України стійких навичок швидкої ліквідації умов виникнення і розвитку малих і великих системних аварій.

Курс призначений для підвищення кваліфікації оперативно-диспетчерського персоналу.

Розглянуто головні можливості відеосерверів та інструментальних засобів організації відеоконференцій НВ ТОВ "Інфотех" для проведення противоаварійных тренувань на энергетичних підприємствах.

Курс призначений для підвищення кваліфікації персоналу за тематикою оперативних перемикань в електричних мережах.

В курсі розглянуті питання дослідження чутливості систем управління енергетикой України до несанкційованого впливу у реальному часі, що викликаються технологічними причинами.

Курс представлен у вигляді інструкції для самостійного створення ДК

Курс призначений для створення штатних та протиаварійних тренувань (ПТ):

  • оперативно-диспетчерського персоналу районів електричних мереж (РЕМ);
  • ВРП електростанцій;
  • підстанцій (ПС) всіх рівнів напруги;
  • електроенергетичних систем (ЕС).

У цьому курсі розглядаються методи оптимізації режимів роботи об'єднаної електроенергетичної системи (ОЕС) України в темпі процесу (реальному часі), а саме:

  • стисла характеристика об'єкту дослідження та формулювання задачі дослідження методів оптимізації;
  • вибір постановки задачі багатофакторної оптимізації;
  • управління напругою і реактивною потужністю в АСДУ в темпі процесу;
  • оптимизация ведення режимів роботи основної мережі по напрузі, коефіцієнтам трансформації і реактивної потужності;
  • методика, алгоритм і програмна реалізація оперативної оптимізації режиму по реактивній потужності.