Математичні моделі елек­тричної й те­плової части Вуглегорської ТЕС і елек­т­роенергетичної системи

  • Вуглегорська ТЕС, м. Світлодарск