Оцінка якості електроенергії та роз­робка рекомендацій щодо зниження втрат елек­троенер­гії у транзитах 110 кВ

ВАТ "Черкасиобл­енерго", м. Черкаси, вул. Гоголя, 285.